Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Humanistyczny

Zespół Przedmiotowy Nauczycieli Języka Polskiego, Historii, Wos-u, Religii

 

mgr I. Syrico

mgr H. Rodobolska

mgr M. Koralewska

mgr E. Rapacz

mgr M. Węgrzynowska

mgr M. Mesjasz - Walas

mgr E. Wacławik

mgr D. Wyrzykowska

mgr A. Puzyniak

Ks. M. Smaza

mgr M. Kozik

dr. W. Linard

mgr U. Szczucka

mgr Łukasz Milewski