Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Humanistyczny

Zespół Przedmiotowy Nauczycieli Języka Polskiego, Historii, Wos-u, Religii

mgr I. Syrico

mgr M. Sztukowska

mgr M. Koralewska

mgr E. Rapacz

mgr M. Węgrzynowska

mgr M. Mesjasz - Walas

mgr E. Wacławik

mgr D. Wyrzykowska

mgr A. Puzyniak

Ks. P. Samuel

mgr M. Kozik

dr  W. Linard

mgr U. Szczucka

mgr Łukasz Milewski