Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Artystyczny

Zespół Przedmiotowy Nauczycieli Zajęć Artystyczno -  technicznych

mgr  A. Kruczkowska

mgr M. Onisk

mgr H. Rodobolska

mgr P. Mruklik