Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Informatyczny

Zespół  Przedmiotowo-Zadaniowy Nauczycieli Informatyki i Promocji Szkoły

mgr M. Kolanowska

mgr P. Mruklik

mgr . A. Oleszko

mgr J. Śliszewicz

mgr B. Dylak