Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Informatyczny

Zespół  Przedmiotowo-Zadaniowy Nauczycieli Informatyki i Promocji Szkoły

mgr  M. Kolanowska

mgr P. Mruklik

mgr A. Kaśków

mgr D. Bochenek

mgr W. Perkowska

mgr R. Miszkiewicz