Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Rekrutacja

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego PSP 2022-2023