Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

E. wczesnoszkolnej

Zespół  Przedmiotowy   Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej

mgr G. Sochacka

mgr A. Skarbek - Skulska

mgr J. Miarecka

mgr B. Wiland

mgr E. Krzciuk

mgr M. Basa

mgr D. Bochenek

mgr B. Porochońska

mgr A. Żebrowska

mgr J. Śliszewicz

mgr A. Kaśków

mgr A. Nowacka

mgr Ż. Wiśniewska – Kimel

mgr  O. Kroczak - Kula

mgr M. Kunicka